Gyldig fra: 04.00 11.01.2021 - 02.00 26.05.2021

Holdeplass Lienga i Trollåsveien er flyttet

Benytt Lienga i Mellomåsveien isteden. Avviket varer til ca. 25. mai 2021.

Dette skyldes omkjøring i forbindelse med veiarbeid.
Gjelder stoppestedene: Lienga
Sist oppdatert: 12.01.2021 16:00
Vis alle avvik i kollektivtrafikken