Gyldig fra: 04.00 11.01.2021 - 23.59 29.01.2021

Gaustad holdeplass er flyttet

Holdeplassen i østgående retning er flyttet ca. 90 meter frem.

Dette skyldes oppgraderingsarbeider på ordinær bussholdeplass.
Gjelder linjene: 260E, 40, 24, 23
Gjelder stoppestedene: Gaustad
Sist oppdatert: 06.01.2021 12:37
Vis alle avvik i kollektivtrafikken