Gyldig fra: 05.00 30.12.2020 - Inntil videre

Fjellstaddalen og Nystuen betjenes ikke

På grunn av jordras blir ikke holdeplassene Fjellstaddalen og Nystuen betjent inntil videre.

Gjelder stoppestedene: Nystuen , Fjellstaddalen
Sist oppdatert: 26.01.2021 06:08
Vis alle avvik i kollektivtrafikken