Gyldig fra: 06.00 04.01.2021 - 02.00 26.05.2021

Holdeplass Mastemyr hotell er flyttet fra 11. januar.

På grunn av omkjøring er stoppestedet flyttet inn i Lienga. Avviket varer til ca. 25. mai 2021.

Dette skyldes veiarbeid.
Gjelder linjene: 83
Gjelder stoppestedene: Mastemyr hotell
Sist oppdatert: 12.01.2021 16:06
Vis alle avvik i kollektivtrafikken