Gyldig fra: 17.05 23.01.2017 - Inntil videre

Buss 531 Otta-Sjoa-Heidal-Sjoa-Otta

Tur fra Otta 11:00 med retur fra Leirflata 11:45 bestilles hos Otta taxi, tlf 61 23 05 01, senest 2 timer før rutestart.

Gjelder linjene: 531
Sist oppdatert: 27.09.2017 14:43
Vis alle avvik i kollektivtrafikken