Gyldig fra: 11:32 01.09.2016 - Inntil videre

Buss 800 Hov-Fall-Hasvoldseter/Trev-Gjøvik

Tur fra Hov 18:50 og fra Gjøvik 20:40 kjøres av Hov Taxisentral.

Gjelder linjene: 800, 800
Sist oppdatert: 01.09.2016 12:15
Vis alle avvik i kollektivtrafikken