Gyldig fra: 09.36 08.04.2021 - 20.00 08.04.2021

Ekstraavgangene fra Stortinget kjører spor 1 istedenfor spor 3 inntil videre.

Gjelder kun østgående ekstraavganger

Gjelder avganger 08, 23, 38 & 53
Gjelder linjene: 3
Gjelder stoppestedene: Stortinget
Sist oppdatert: 08.04.2021 17:03
Vis alle avvik i kollektivtrafikken