Gyldig fra: 15.34 11.09.2020 - 23.59 30.11.2020

Endret kjøremønster. Kjører direkte mellom Dalskrysset og Skedsmokorset i begge retninger.

Buss 3374 stopper ikke på Tingelstad, Lønsvoll, Langgata, Solberg, Ringnesåsen, Fossum Gård, Værhaug, Tærud, Tærudhallen, Tærudstien, Tæruddalen, Eventyråsen og Midtskogveien mellom 11. september og 30. november.

Dette skyldes veiarbeid.
Gjelder linjene: 3374
Sist oppdatert: 10.11.2020 13:41
Vis alle avvik i kollektivtrafikken