Gyldig fra: 07.19 08.07.2020 - 02.00 09.08.2020

80X og 81X har endeholdeplass i Bjørvika.

Buss 80X og buss 81X stopper ikke på Jernbanetorget plattform R når bussen ankommer Oslo. Bussene stopper i Bjørvika.

Gjelder linjene: 80X, 81X
Gjelder stoppestedene: Jernbanetorget
Sist oppdatert: 06.08.2020 21:11
Vis alle avvik i kollektivtrafikken