Gyldig fra: 07.00 13.04.2020 - 21.00 12.06.2020

Stoppestedet Nyjordet er flyttet

På grunn av oppgraderingsarbeid er stoppestedet Nyjordet flyttet ca. 30-40 meter i retning mot Bjørndal.

Gjelder stoppestedene: Nyjordet
Sist oppdatert: 08.05.2020 11:22
Vis alle avvik i kollektivtrafikken