Gyldig fra: 04.00 23.03.2020 - Inntil videre

Midlertidig endring i tilbudet

På grunn av den pågående krisesituasjonen gjøres det endringer i tilbudet inntil videre

Båtene vil gå med halvtimesavganger. Det er redusert passasjerkapasitet for å redusere smittefaren. Se RuterReise for oppdaterte rutetider.
Gjelder linjene: B10, B11
Sist oppdatert: 23.03.2020 12:14
Vis alle avvik i kollektivtrafikken