Gyldig fra: 04.00 23.03.2020 - Inntil videre

Midlertidig endring i tilbudet

På grunn av den pågående krisesituasjonen gjøres det endringer i tilbudet inntil videre

Linje 69 vil ha halvtimesavganger. Se RuterReise for oppdaterte rutetider.
Gjelder linjene: 69
Sist oppdatert: 23.03.2020 12:15
Vis alle avvik i kollektivtrafikken