Gyldig fra: 04.00 24.03.2020 - Inntil videre

Midlertidig endring i tilbudet

På grunn av den pågående krisesituasjonen gjøres det endringer i tilbudet inntil videre.

Linje 2 og 3 vil ha kvartersavganger hele dagen. Se RuterReise for oppdaterte rutetider.
Gjelder linjene: 2, 3
Sist oppdatert: 23.03.2020 12:31
Vis alle avvik i kollektivtrafikken