Gyldig fra: 04.00 20.01.2020 - Inntil videre

Buss 350: Stopper ikke på Oppsal

Buss 350 stopper ikke på Oppsal i retning Lillestrøm inntil videre. Dette skyldes gravearbeid. Du kan benytte Engerhagen som alternativ

Gjelder stoppestedene: Oppsal
Sist oppdatert: 23.03.2020 12:25
Vis alle avvik i kollektivtrafikken