Gyldig fra: 00.00 30.09.2019 - 23.59 01.05.2020

Buss 25 omkjøring i retning Lørenskog.

Buss 25 mot Lørenskog får en midlertidig omkjøring mellom Kjelsåsalléen og Grefsenlia. Dette fører til følgende endringer:

Myrerskogveien erstattes med Grefsen stadion (i Grefsenveien), Lyngåsveien erstattes med Grefsenplatået i Grefsenveien, Brannvaktveien erstattes med midlertidig stoppested i Nandrups vei.
Gjelder stoppestedene: Myrerskogveien , Lyngåsveien , Brannvaktveien
Sist oppdatert: 23.03.2020 12:25
Vis alle avvik i kollektivtrafikken