Gyldig fra: 12.43 06.06.2019 - Inntil videre

Stoppestedet Doktor Smiths vei er flyttet 50 meter bakover

Dette skyldes rasfare i forbindelse med en murvegg som har forskjøvet seg. Dette har uviss varighet.

Gjelder stoppestedene: Doktor Smiths vei
Sist oppdatert: 12.06.2020 18:52
Vis alle avvik i kollektivtrafikken