Gyldig fra: 04.00 23.09.2019 - Inntil videre

Innstilt mellom Ørajordet og Kleiva

Buss 540 er innstilt mellom Ørajordet og Kleiva Vil ikke stoppe på Son havn nord

Minibuss linje 541 vil kjøre som følger: Son kulturkirke, Son torg og Sonsveien stasjon
Gjelder linjene: 540
Sist oppdatert: 23.03.2020 12:27
Vis alle avvik i kollektivtrafikken