Gyldig fra: 05.00 03.09.2019 - 19.11 05.11.2019

Stoppestedet Fiskevollen er flyttet ca. 80 meter bakover

På grunn av veiarbeid stopper bussene 80E, 83, 83N, 500, 500N og 505 på midlertidig holdeplass.

Merk: 80E stopper i Herregårdsveien på hverdager kl. 06:00-13:30 og kl. 18:00-01:00. Gangavstand: ca. 400 meter.
Gjelder linjene: 80E, 83, 83N, 500, 500N, 505
Gjelder stoppestedene: Fiskevollen
Sist oppdatert: 05.11.2019 19:11
Vis alle avvik i kollektivtrafikken