Gyldig fra: 12.17 06.06.2019 - 02.00 04.11.2019

Omkjøring

Buss 290 får omkjøring via Blakstadmarka og stopper ikke på holdeplassene Blakstad hageby, Erlands vei, Jørgens vei og Gullhella sykehjem.

Bussen stopper på midlertidig holdeplass Blakstadmarka (i Blakstadmarka).
Gjelder linjene: 290
Sist oppdatert: 15.10.2019 16:10
Vis alle avvik i kollektivtrafikken