Gyldig fra: 11.43 06.06.2019 - 09.54 16.07.2019

Stoppestedet Arkitekt Rivertz plass er flyttet

Holdeplassen Arkitekt Rivertz plass retning Majorstuen flyttes på grunn av anleggsarbeid. Bussene 28, 120, 345 og 435 stopper på midlertidig holdeplass ca. 150 meter bakover (til andre siden av krysset).

Gjelder stoppestedene: Arkitekt Rivertz plass
Sist oppdatert: 16.07.2019 09:54
Vis alle avvik i kollektivtrafikken